อังคาร, สิงหาคม 04, 2015
   
TEXT_SIZE

วันครู อำเภอสตึก สพป.บร.4

      ครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้านให้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และอำเภอสตึกจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู ประจำปี 2555 ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  สพม. เขต 32 กศน.อำเภอสตึก สมาคม ชมรม ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพครู ภายใต้คำขวัญวันครู ประจำปี 2555   


“บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล”
โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้
วันจันทร์ที่   16  มกราคม  พ.ศ.  2555
     ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา อำเภอสตึก และโรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
  
  พิธีทำบุญตักบาตร
     เวลา  06.30 น.   -  คณะกรรมการจัดงาน  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองและประชาชน  พร้อมกัน 
     ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์                            
        -  พระภิกษุสงฆ์จำนวน  9  รูป สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์                            
     เวลา  07.19 น.   -  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4
                              ประธานในพิธีถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์                            
                            -  ประธานสงฆ์  กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในงานวันครู
     เวลา  07.30 น.  -  พระภิกษุสงฆ์ 9  รูป รับบิณฑบาตร อาหารสด/อาหารแห้ง  เดินทางกลับ


พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 

      ณ  โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

     เวลา 08.00  น.      - คณะกรรมการจัดงาน  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง ข้าราชการบำนาญ  ลงนามคารวะครู
                              - ครูหนึ่งแสนครูดี  ครูดีเด่น ของคุรุสภา/เขตพื้นที่  รายงานตัว         
     เวลา 08.45 น.      - พระสงฆ์  จำนวน  9  รูป เดินทางถึง /นั่งประจำอาสนะ
     เวลา  09.00  น.       - ประธานในพิธี นายอำเภอสตึก เดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี 
     เวลา 09.20 น.      - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  (นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์)  นายอำเภอสตึก
                             -  ประธานสงฆ์ให้ศีล/พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                             -  ประธานในพิธี/ผู้มีเกียรติ/ครูอาวุโส/ผู้บริหารฯ  ถวายปัจจัยไทยธรรม
                             -  นายธีรวุฒิ  พุทธการี ผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา
                             -  นายวิรัตน์  พลพา ครูอาวุโสนอกประจำการ  กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์
                                ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะและนำเชิญชวนผู้ร่วมพิธี สงบนิ่ง 1 นาที   
                             -  นายสกล โยยรัมย์ ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน
                             -  นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์  รอง ผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์. เขต 4 กล่าวรายงานต่อ ประธาน
     เวลา 10.00  น.    - ประธานมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจำการ  ครูอาวุโสในประจำการ
                             -  ประธาน ผู้บริหาร มอบมาลัยกร แด่ครูอาวุโสนอกประจำการทุกท่าน
                                มอบเกียรติบัตรแก่ครูหนึ่งแสนครูดี ครูดีเด่น ของคุรุสภา  และกล่าวคำปราศรัย  
     เวลา 11.00 น.       ประธานในพิธีเดินทางกลับ
     เวลา 11.05 น.       บรรยายพิเศษทางวิชาการ โดยนายสนอง ซาระมาตย์  ก.ค.ศ. 

 

กิจกรรมแข่งขันกีฬาและสังสรรค์ 
      ณ  โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

     เวลา 13.00  น.      การแข่งขันกีฬา ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  ข้าราชการบำนาญ 
                              (ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง, เซปักตะกร้อ, ชักเย่อและกรีฑา)
     เวลา 18.30  น.      งานสังสรรค์วันครู

     การจัดงานวันครูปีนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมงานประมาณ 1100 คน ซึ่งมากกว่าทุก ๆ ปี ที่ครูทุกคนให้ความสำคัญของวันครู ในฐานะวิชาชีพชั้นสูงและในโอกาสเดียวกันได้รับเกียรติจาก ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายธีรวุฒิ พุทธการี ร่วมพิธีในภาคเช้าภาคบ่ายและภาคกลางคืน ตลอดจนข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เทศบาลตำบลสตึก อบต.ในสังกัดอำเภอสตึการจัดงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปดีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส.ส.รังสิกร ทิมาตฤกะ และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสนอง ซาระมาตย์  ก.ค.ศ.ชุดปัจจุบัน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูบุรีรัมย์ โดยการประสานงานของ นายเผชิญ อินทะกนก ที่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

     งานวันครู คหบดี พ่อค้า ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมวันครูอย่างคับคั่งความสำเร็จของการจัดงานวันครูอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ในปีนี้  ชี้ให้เห็นว่าองค์กรครูจากหน่วยงานต่างๆ มีความเข้มแข็ง มีพลังมหาศาล ที่จะร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทุกระดับให้ก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ต่อไป

รวมลิงก์ :  |ภาพพิธีตักบาตร|  |ภาพพิธีรำลึกบูรพาจารย์|  |ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬา|

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนนท์
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/ศิริพงษ์  สิมสีดา/แสงชัย  อธิพัฒน์พลากร/รชฏ ชะัรุมรัมย์/อภิรัชต์ การิโก/วันชัย ฉัตรนันภรณ์  ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการอำเภอสตึก/สพป.บร.4

 ภาพกิจกรรมบางส่วน

b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_1.jpg b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_2.jpg b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_3.jpg
b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_4.jpg b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_5.jpg b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_6.jpg
b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_10.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_11.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_9.JPG
b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_13.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_14.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_12.JPG
b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_16.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_17.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_15.JPG
b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_8.jpg b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_20.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_18.JPG
b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_19.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_Ikru55_23.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_21.JPG
b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_22.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_26.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_24.JPG
b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_25.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_22.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_27.JPG
b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_30.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_7.JPG b_220_147_16777215_0___images_stories_news_satuknews_kru55_29.JPG

 

Share/Save/Bookmark

   โรงเรียนบ้านท่าม่วง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
เลขที่ 141 หมู่ 11  ตำบลท่าม่วง  อำเภอสตึก   จังหวัดบุรีรมัย์  31150
 โทรศัพท์ 044-605138   E-mail : tamouang54@gmail.com